بی مقدمه به سراغ درد دلی برادرانه و دوستانه به محضرتان می روم. شخصیتی که ملت ایران و جهانیان صادق از حضرتعالی می شناسند، شخصتی مهرورز و هوادار آزادی بیان مشروع است. بدون تردید ، کسی که در مقابل خفقان صهیونیسم اروپایی سخن از آزادی بیان منتقدین هولوکاست می گوید و مکررا" از آزادی بیان رسانه های داخلی و خارجی حمایت می کند اگر به ریاست جمهوری ملت برگزیده شود جایگاه رئیس جمهوری را مزین به حمایت از آزادی های مشروع خواهد ساخت. جناب آقای رئیس جمهور بنده بارها از نزدیک شاهد بوده ام که حضرتعالی در جمع اصحاب رسانه های جمعی ضمن مخالفت با شکایت دوستتان از رسانه های منتقد،دستور لغو شکایتهای مطرحه علیه این رسانه ها توسط نهادهای دولتی را صادر فرموده اید. اما دریغ و صد دریغ که وزارت ارشاد که متولی اصلی صیانت از این دستور شماست تا کنون بارها دستور صریح حضرتعالی را مخدوش نموده و علیه هر کسی که کوچکترین نقدی علیه سوء عملکرد های این وزارتخانه منتشر کرده شمشیر را از رو بسته است و می کوشد تا صف کوتاه و اندک رسانه های منتقد را نیز کوچکتر و در عوض آن رویکرد های تند و تخریبی علیه دولت را دامن بزند.


جناب آقای احمدی نژاد ! بنده مدیر مسئول رسانه ای هستم که به جرم دفاع از شرع مقدس اسلام و نقد سوء عملکرد وزارت ارشاد [که هم مخالف اسلام بوده و هم مخالف قانون بوده و هم در بسیاری ازموارد مخالف فرمایشات حضرتعالی ] در کودتایی شبانه ،بدون مجوز دستگاه قضایی، در قانون شکنی ای آشکار، ضمن همدستی نامیمون دو وزارتخانه ارشاد و مخابرات، بدن اینکه قانونا" حکم فیلترینگ آن صادر شده باشد، سرویس دهنده حافظه اصلی رسانه ام (بر روی اینترنت) تعطیل شده است.
این فریاد را باید به کجا برد که اینچنین بی قانونی های درحق رسانه های کشور مانند سایت رویداد که حتی در یک مورد نیز توهین وتخریبی را علیه دولت به انجام نرسانده است،دیگر صورت نگیرد و یا حداقل متوقف شود. چرا قانون در زیر مجموعه های دولتی که بیرق زمین مانده قانون گرایی را از کف غاصبان مدعی اطلاح طلبی به چنگ آورده باید اینچنین لگد مال تصمیمات غلط ومغرضانه کسانی چون وزیر ارشاد شما شود ؟!
چرا باید کسی که در سال 84 درستاد آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت تبلیغات برای وی را داشتند، اکنون بتواند تحت لوای شخصیت عدالتخواهی همچون محمود احمدی نژاد، صدای نیروهای حزب الله رابا دور زدن قانون خفه کند ؟!
این نامه را از آن رو خطاب به حضرتعالی ننوشتم که حق قانونی خود را مطالبه کنم. بلکه تنها هدف نگارش این نامه نگرانی عمیقی است که از حمله وبی توجهی به آبروی حضرتعالی در چشم ملت تیزبین و متدین ایران وجود دارد.
مردم نمی توانند همدستی عناصر وابسته به باند هاشمی رفسنجانی با بخشهایی ازدولت شمارا مشاهده کنند وباز هم همان قضاوتی که در سال 88 در مورد حضرتعالی کردند را تکرار نمایند.آبروی همه ما در گرو مرز بندی شفاف با قانون شکنان است.
در پایان از حضرتعالی مصرانه می خواهم با کسانی که منافع خود را بر قانون ترجیح می دهند و با آبروی رئیس جمهور مکتبی و حزب الله ما بازی می کنند با « مدل های محکم احمدی نژادی» برخورد کنید تا زین پس کسی جرات شکستن حریم قدسی قانون جمهوری اسلامی را به خود ندهد.
بد نیست شماهم بدانید که رویداد در ترسیم دست آوردهای بیداری اسلامی، ترسیم نقض حقوق بشر توسط غرب، مقابله با باندهای ثروت وقدرت صهیونیسم جهانی، بعنوان پیشگام این حرکت ها ظاهر شده ودر طول عمر کوتاه فعالیت خود پیش از شانزده هزار مطلب را در خصوص موارد یاد شده تولید و منتشر نموده است.

مدیر مسئول پایگاه خبری توقیف شده رویداد
حسین بابازاده مقدم